CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÂN ĐỒN NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÂN ĐỒN NỘP THUẾ THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Nhà khách Uỷ ban huyện Vân Đồn, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
Tên giám đốc : Phạm Hùng