CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐTH HẠ LONG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 298 Giếng Đồn, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 01699935555
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Minh Đức