CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XNK SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QN

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Lục Phủ, Xã Bắc Sơn, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại : 01699386346
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Lê Văn Hưng