CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VŨ ĐẠT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tầng I số 16B Lê Quý Đôn, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại : 0913578274 09840849
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Trần Văn Vũ