CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 666

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 18 Tố Hữu, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại : 0935594327 09170256
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Đình Sỹ